Vi räddar liv med sjukvårdsutbildning!

J.S Sjukvårdsutbildning AB erbjuder specialanpassad utbildning i första hjälpen och gör Er beredda på nödsituationer. Alltid med specialistutbildad ambulanspersonal.
Vi hjärtsäkrar verksamheter i hela Sverige och tar helhetsansvar med rådgivning, utbildning, produkter samt utplacering av hjärtstartare.

Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, endast ca 500 överlever, många av de som dör skulle kunna räddas om det fanns fler hjärtstartare och personer som vågar och kan  ingripa med hjärt-lungräddning.

En hjärtsäker zon innebär att det finns rutiner och beredskap för att ingripa vid ett hjärtstopp. För att överleva ett plötsligt hjärtstopp är varje sekund viktigt och helst bör en hjärtstartare finnas på plats inom 3 tre minuter. 

heartVi samarbetar med Hjärt-lungfonden i kampanjen
”Hjärtsäkra Sverige”

Hjärtsäker zon

Vi hjälper företag/föreningar/organisationer i hela sverige att skapa hjärtsäkra Zoner vilket radikalt ökar chanserna att överleva ett plötsligt hjärtstopp. De innebär att det finns rutiner och beredskap för att ingripa vid ett hjärtstopp enligt vissa kriterier. För att överleva ett plötsligt hjärtstopp är varje sekund viktigt och helst bör en hjärtstartare finnas på plats inom 3 tre minuter.

Som utvald samarbetspartner till Hjärt-lungfonden och medlem i BFHS är vi ett av företagen som skapat flest hjärtsäkra Zoner i landet. Hjärtsäker Zon är numera en svensk standard

 

Läs mer om:

Certifierad första hjälpen utbildning

J.S Sjukvårdsutbildning AB jobbar med alla typer av sjukvårdsutbildningar inom förstahjälpen som special anpassas efter Ert behov. Vi hjärtsäkrar verksamheter i hela Sverige och vi tar helhetsansvar med rådgivning, utbildning och utplacering av hjärtstartare samt definierar en effektiv larmkedja. Alltid specialistutbildad ambulanssjuksköterska med lång erfarenhet som instruktör för bästa kvalité.

Vår hjärtstartare zoll AED+ är enkel och underhållsfri, har låga driftskostnader och inkluderar HLR-feedback, något som rekommenderas av det Europeiska rådet för återupplivning (ERC). Vi förmedlar även all typ av förstahjälpen utrustning samt har support på alla utbildningar och produkter.

J.S Sjukvårdsutbildning AB lämnar garanti på alla utbildningar och varje deltagare erhåller kursbevis för genomgången utbildning.
Vi är det självklara valet när du behöver lära dig första hjälpen i Sävsjö med omnejd.

  • Alla våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.
  • Samtliga utbildningar följer också riktlinjer utarbetade av EuropeanResuscitation Council och Svenska HLR-rådet.”