Rädda liv med hjärtstartare och utbildning

Auktoriserad återförsäljare av Zoll

Med HLR och hjärtstartare på plats inom några minuter ökar chanserna radikalt att överleva ett hjärtstopp. Zolls hjärtstartare hjälper Er med hela återupplivningen.

Auktoriserad återförsäljare av Zoll Hjärtstartare

Hjärtstartare

Vi hjärtsäkrar Er verksamhet. Vi tar ett helhetsansvar för allt, utbildning, hjärtstartare, och utarbetar handlingsplan mm.
Med en hjärtstartare på plats inom 3 min efter hjärtstopp överlever upp till 75 %. Idag överlever ca 11 % av bevittnade hjärtstopp.
När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp kan defibrillering (elektrisk stöt) inom tre till fem minuter vara livräddande. Men ambulansen kommer oftast för sent. En intressant jämförelse är att det varje år dör ca 100 människor p.g.a. eldsvåda och nästan överallt finn det en brandsläckare. Varje år dör ca 10.000 människor av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, och väldigt få har en defibrillator tillgänglig. I Sverige får alla som genomgått en utbildning lov att använda en defibrillator. Ring nu för att hjärtsäkra Er verksamhet!

Zoll AED 3 Hjärtstartare

En banbrytande Hjärtstartare med ännu bättre hjälp för livräddaren

Bild på Zoll AED 3 hjärtstartare

ZOLL AED 3™ ger ännu bättre hjälp för till dig som livräddare. Enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Den inbyggda HLR-feedbacken Real CPR Help® ger livräddaren oöverträffad assistans för att förbättra HLR-kvalitén och antalet överlevare.

Enkel att använda
Vi har utbildning i korrekt användning och underhåll av ZOLL hjärtstartare

Vi ger dig utbildning i hur du enkelt använder hjärtstartaren som har inbyggd Real CPR Help teknologi, som ger HLR-feedback i realtid, vilket hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor integrerad i den unika CPR Uni-Padz elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med adekvat djup och frekvens via visuell och audiell visning på displayen.

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar.

Placera hjärtstartaren efter behov, liggande eller stående för optimal synbarhet. Lägg den ner som de flesta hjärtstartare, eller placera den stående för enkel avläsning som de flesta professionella defibrillatorer.

CPR Uni-Padz

Den unika CPR Uni-Padz elektroden är den enda på marknaden som kan användas både för barn och vuxna med en hållbarhetstid på 5 år. Den registrerar livräddarens bröstkompressioner.

Barn

Skifta enkelt till barn om ett barn har drabbats av hjärtstopp. Tryck in barnknappen på framsidan av AED 3. Du behöver inte skifta elektoder eftersom CPR Uni-Padz elektroden kan användas både till barn och vuxen. ZOLL AED 3 gör det möjligt att återliva ett barn med en enkel knapptryckning.

Minimala pauser

Rapid Shock erbjuder marknadens snabbaste analystid och analyserar under pågående kompressioner. AED 3 är den hjärtstartare som, med sina 5 sekunder (med ett nytt batteri), snabbast levererar en defibrillering efter att bröstkompressionerna upphört. Studier visar att överlevnaden kan förbättras om tiden för att leverera defibrilleringen efter HLR-cykelns slut minimeras.
Rekommenderas av HLR-rådet och ERC

ZOLL AED 3 Broschyr

ZOLL AED 3 Specifikation

ZOLL AED 3 Information

Zoll AED Plus Hjärtstartare

Robust Hjärtstartare med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help®, som mäter och registrerar de utförda bröstkompressionerna – och ger dig feedback i realtid.

Bild på Zoll AED Plus hjärtstartare

Grafisk- och användarvänlig design

En bild säger mer än tusen ord. Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg.

Lampor vid bilderna visar dig vad som ska göras – i rätt ordning. Text och röstmeddelanden följer bilderna och hjälper dig att utföra de viktiga interaktioner som kan rädda liv. Bilderna och röstmeddelandena säkerställer att alla steg i kedjan som räddar liv görs och att eventuell strömstöt (defibrillering) utförs snabbt.

En elektrod är enklare än två

AED Plus hjärtstartare inkluderar ZOLL’s patenterade elektroder CPR-D Padz™, en elektrod med inbyggd HLR-feedback. En tydlig markering visar var bröstkompressionerna skall utföras, och därmed vinner man livsviktiga sekunder.

Unikt feedback system på dina bröstkompressioner

ZOLL’s patenterade elektroder mäter bröstkompressionernas hastighet och djup. En röst i hjärtstartaren meddelar dig hela tiden om du utför effektiva och korrekta bröstkompressioner – och vägleder dig med uttryck såsom “tryck hårdare” eller “bra kompressioner”. Dessutom hjälper hjärtstartaren dig med att följa den rekommenderade frekvensen på 100 kompressioner per minut.

Automatiska självtester och 7 års garanti

Automatiska självtester försäkrar dig att hjärtstartaren alltid är klar för användning. En statusindikator på hjärtstartarens framsida visar om hjärtstartaren är klar att använda detta, går vi också igenom under vår utbildning.

Mindre underhåll och låga driftskostnader

Elektroderna och Batterier håller i fem år – och driftkostnaderna begränsas därmed till nya elektroder och batterier som byts vart femte år.

ZOLL AED Plus hjärtstartare kan användas för defibrillering på barn upp till 8 år med hjälp av elektroderna Pedi Padz® II. När Pedi Padz® II är ansluten till hjärtstartaren

Bästa möjliga skydd mot damm och vatten

AED PLUS har en IP-klassificering på IP55 för damm och vatten, vilket gör den mycket lämplig att placeras i “tuffa” miljöer. Att ha en AED nära till hands kan vara livsavgörande i akuta situationer, oavsett om det är inomhus i dammiga miljöer, eller utomhus en regnig dag.

ZOLL AED Plus Broschyr

ZOLL AED Plus Specifikation

J.S. Sjukvårdsutbildning AB är AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE av ZOLL hjärtstartare i Jönköpings län. Det innebär att du kan känna dig trygg och säker när du handlar hos oss.

 

Att vara auktoriserad återförsäljare av ZOLL hjärtstartare innebär att vi i Sverige arbetar tätt tillsammans med den nordiska grossisten. Vi utbildas regelbundet i ZOLLs produkter. Det innebär både rådgivning och vägledning på hög nivå. Tillsammans garanterar vi att svensk lagstiftning om medicinsk utrustning följs och internationella riktlinjer för återupplivning följs.

 

Som kund är detta din garanti och säkerhet att:

  • hjärtstartaren uppfyller gällande svensk lagstiftning, standarder och rekommendationer.
  • hjärtstartaren har uppdaterats med den senaste mjukvaran.
  • Svensk märkning och bruksanvisning finns till hjärtstartaren.
  • du alltid får svensk support om du har frågor eller upplever problem.
  • en svensk serviceorganisation med certifierade tekniker kan hjälpa dig om det behövs.
  • du får aktuell information om eventuella säkerhetsrelaterade (FSCA) och korrigerande åtgärder.
  • hjärtstartaren har köpts genom grossisten som är registrerad importör av medicinsk utrustning hos Läkemedelsverket.

J.S. Sjukvårdsutbildning AB har genomgått utbildning i korrekt användning och underhåll av ZOLL hjärtstartare. Därför kan vi när som helst hjälpa dig med en noggrann granskning av hjärtstartarens användning, underhåll, hämtning av patientdata, hantering av supportfall etc.