Första hjälpen utbildningar

Vi genomför all HLR rådets utbildningar:

Vill ni kunna rädda liv? Gå en kurs första hjälpen! Vi skapar första hjälpen utbildning efter Ert behov! 

Gå en kurs i första hjälpen 

En kurs i första hjälpen ger dig värdefulla kunskaper om hur du ska agera vid en livshotande situation. En första hjälpen kurs kan göra skillnad
Kontakta oss så skickar vi ett förslag/offert. 

Utbildningar

Första hjälpen
Vuxen HLR med hjärtstartare
D-HLR
S-HLR
A-HLR
Skol-HLR
Barn HLR
A-HLR till Barn

Instruktörsutbildningar

Vuxen HLR med hjärtstartare
D-HLR
S-HLR
Barn HLR

Första Hjälpen och HLR

Hjärt- lungräddning

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
 • Information om hjärtstartare

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L – Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Akuta sjukdomar
Kännetecken och omhändertagande vid:

 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Stroke

Förslag på tillval beroende på verksamhetens inriktning:

 • Brännskador
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Akuta sjukdomar
 • Kläm- och krosskador
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Ögonskador

Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.

 

Vuxen HLR med hjärtstartare

deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer.
efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

 

D-HLR

D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, t.ex, räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar, hjärtstarts ansvariga och dylikt.

 • deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
 • efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer
 • efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Tidsåtgång: Ca 4 timmar
Antal deltagare: Max 6 Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året
Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR

 • Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs
 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Webbutbildning

Kursinnehåll

 • konstatera hjärtstopp
 • larmrutiner
 • HLR
 • HLR-test
 • användning av hjärtstartare
 • 2 livräddartekning
 • Enkla hjälpmedel / andningsmask mm
 • förståelse för vikten av regelbunden träning
 • teamträning med scenarioövningar
 • luftvägsstopp

Barn-HLR (0-1 år & 1 år-puberteten)

 • Kedjan som räddar barn
 • Larma på rätt sätt
 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
 • Handla på olycksplats
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg / luftvägsstopp
 • Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge
 • Mun till mun andning vid andningsstopp
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Barnolycksfall

 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
 • A – Andning (Avlägsna främmande föremål när barn har satt i halsen)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Brännskador
 • Förgiftningar
 • Fallolyckor
 • Akuta sjukdomar

Vuxen HLR med hjärtstartare

Första Hjälpen utbildning - Kurs med hjärtstartare

Kursinnehåll

 • konstatera hjärtstopp
 • larmrutiner
 • HLR
 • användning av hjärtstartare
 • teamträning med scenarioövningar
 • luftvägsstopp

12 deltagare per grupp
Allt utbildningsmaterial ingår

Pris: begär offert