Frågor och svar om Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker Zon

Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp (5500 registreras). Bara ca 500 överlever. 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.

Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp behöver hjälp snabbt. Närmare bestämt inom 180 sekunder. Då ökar chanserna att överleva dramatiskt. Snabba räddningsinsatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare är den enda effektiva hjälpen.

Den svenska standarden -Hjärtsäker Zon – SS 280000, utgår ifrån detta och ju fler hjärtsäkra zoner vi har i landet, desto fler liv kommer att kunna räddas. Skapa er hjärtsäkra zon och profilera detta för er personal, kunder och besökare. Läs mer om standarden: http://www.sis.se/standard/std-8015733

J.S. Sjukvårdsutbildning AB är medlem av BFHS och stödjer Hjärt-Lungfonden, vilket ger oss rätt att dela ut garantimärket ”Hjärtsäker Zon”.

Genom att anlita oss för att skapa er hjärtsäkra zon erbjuds ni:

 • Kvalitetssäkrade hjärtstartare
 • Kvalitetssäkrad utbildning enligt de nationella riktlinjerna
 • Årlig uppföljning av repetitionsutbildningar
 • Tydlig uppskyltning av era lokaler och hjärtstartaren
 • Hjälp med att registrera er startare i Sveriges hjärtstartarregister
 • Intyg – Hjärtsäker Zon
 • Garantimärket Hjärtsäker zon
 • Digitala banners
 • Årlig uppföljning av status för er hjärtsäkra zon, för upprätthållande av garantimärke
Hjärtsäker Zon - Vi hjärtsäkrar Sverige

En hjärtsäker zon innebär att:

 • Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
 • Det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
 • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
 • Behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
 • Hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Kontakta

JS Sjukvårdsutbildning AB
Jonas Svensson
0708-764590
info@sjukvardsutbildning.net

Hjärtsäker Zon - Informationsbild

Certifierad första hjälpen utbildning

J.S Sjukvårdsutbildning AB jobbar med alla typer av sjukvårdsutbildningar inom förstahjälpen som special anpassas efter Ert behov. Vi hjärtsäkrar verksamheter i hela Sverige och vi tar helhetsansvar med rådgivning, utbildning och utplacering av hjärtstartare samt definierar en effektiv larmkedja. Alltid specialistutbildad ambulanssjuksköterska med lång erfarenhet som instruktör för bästa kvalité.

Vår hjärtstartare zoll AED+ är enkel och underhållsfri, har låga driftskostnader och inkluderar HLR-feedback, något som rekommenderas av det Europeiska rådet för återupplivning (ERC). Vi förmedlar även all typ av förstahjälpen utrustning samt har support på alla utbildningar och produkter.

J.S Sjukvårdsutbildning AB lämnar garanti på alla utbildningar och varje deltagare erhåller kursbevis för genomgången utbildning.
Vi är det självklara valet när du behöver lära dig första hjälpen i Sävsjö med omnejd.

 • Alla våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.
 • Samtliga utbildningar följer också riktlinjer utarbetade av EuropeanResuscitation Council och Svenska HLR-rådet.”